Festival Performa & Platforma 2017 - Domena ženske

Dober večer – pogovor ob festivalu Performa in Platforma

moderirana razprava

ponovitev v petek, 29.9.2017, 12.00, na TV Maribor

Moderira: Zoran Medved
Gostje: Katarina Klančnik Kocutar, Aleksandra Saška Gruden, Maja Šorli
Produkcija: MKC Maribor, Plesna Izba Maribor v sodelovanju s televizijo Maribor

S povabljenimi gosti bomo v obliki televizijskega pogovora poskušali odgovoriti na naslednja vprašanja:

Zakaj ostaja spol rigorozni arhaizem, ki še naprej poganja družbeno sfero? Ali je v izhodišču mogoče domene deliti glede na spol in zakaj? Kako se s spolom zaznamovano telo vpisuje v sfero umetnosti? Ali opažate razlike v obravnavi svojega dela zaradi svoje identite? Kakšne so prednosti in slabosti, s katerimi se soočajo ženske ustvarjalke pri svojem delu?


Festival Performa & Platforma 2017 - Domena ženske - Uvodna stran