Festival Performa & Platforma 2017 - Domena ženske

Etika v sodobnem plesu

radijska tribuna

Radio Maribor (Pohorje 93,1 MHz, Boč 90,4 MHz, Ožbalt 87,7 MHz, Trbonje 93,8 MHz)

Gostje:
- Ana Germ
- Maja Lamovšek
- Mojca Kasjak
- Jasmina Založnik
Moderira: Irena K. Cizerl
Produkcija: Plesna Izba Maribor, MKC Maribor, v sodelovanju z Radijem Maribor

Merila človeškega hotenja in ravnanja se zmeraj izražajo v določeni vsebini in obliki.
Je etika v sodobni plesni umetnosti dovolj zaznavna, pojavna oz. izražena? So etične komponente nasploh dovolj  prisotne  v umetnosti danes? Če so, kako jih zaznavamo kot avtorji, izvajalci in kako jih zaznavamo kot gledalci? Ali jih kot ustvarjalci vnašamo v sam proces umetniškega ustvarjanja? Kako etika določa tudi končni produkt? Je lahko plesna predstava idejno dobra, nima pa etičnih komponent? In obratno?
V radijski tribuni bomo odpirali tovrstna vprašanja in razpravljali tudi o vsebini etičnih odnosov med soustvarjalci. Dotaknili se bomo etike v kulturno-političnem delovanju, etičnih vidikov v posamezniku do njega samega in prenosa le-tega v umetniško ustvarjanje.


Festival Performa & Platforma 2017 - Domena ženske - Uvodna stran